scratch少儿编程入门程序-制作mtv学习交通工具英语-学习英语与scratch编程齐努力(素材与源代码)

【文件属性】:
文件名称:scratch少儿编程入门程序-制作mtv学习交通工具英语-学习英语与scratch编程齐努力(素材与源代码)
文件大小:2.91MB
文件格式:ZIP
更新时间:2022-12-12 22:08:51
【文件预览】:
mtv
----jiaoche.svg(316KB)
----gongjiao.svg(353KB)
----huoche.svg(561KB)
----taxi.svg(220KB)
----danche.svg(334KB)
----kache.svg(282KB)
----feiji.svg(438KB)
----顺口溜秒数设置.txt(203B)
----chuan.svg(486KB)
----交通工具名称顺口溜.mp3(977KB)
----beijing.svg(479KB)

相关阅读相关阅读